Radca Prawny Maciej Bedyński
Radca Prawny Michał Pankiewicz

Nota prawna

Prawnicy i specjaliści, których teksty i opinie zostały umieszczone na stronach www.wsadzie.pl (wsądzie.pl) [„Serwis”], nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując lub nie podejmując jakichkolwiek czynności na podstawie wpisów i treści zamieszczonych w Serwisie.

Treści zawarte w Serwisie nie stanowią informacji prawnej, opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej w związku z tym nie powinny być podstawą do podejmowania jakiejkolwiek decyzji.

Treści umieszczone w Serwisie nie stanowią informacji o stanie obowiązującego prawa ani prawa uchwalonego w przyszłości. Treści umieszczone w Serwisie stanowią wyłącznie wyraz ocen i poglądów ich twórców i nie stanowią oficjalnego stanowiska właściciela Serwisu, jak i twórców.

Serwisy zastrzega, że teksty mogą ulec zmianie, np. w przypadku zmiany prawa lub praktyki sądowej.